Bu Site Sizi Mezun Eder :)
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora düzeyindeki öğrencilere üniversite ödevleri, bitirme projesi, mezuniyet tezi hazırlama konularında destek vermekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hizmet vermekteyiz. Tez yazdırma ücretleri için tıklayın

Pazarlama öğrencilerine ödev proje tez yazım desteği

Pazarlama ödev tez proje konusu hakkında akademik çalışma yaptırmak isteyen lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Pazarlama bölümü öğrencilerine ödev, proje, tez hazırlama, essay, makale , assignment konularında hem ingilizce hem de türkçe yardımcı olmaktayız.

Pazarlama ödevim var, pazarlama ödevimi yaptırmak istiyorum, pazarlama tezi yazdırmak, pazarlama konusu arıyorum diyenlere akademik katkı vermekteyiz.

Pazarlama Ödev, tez, proje

Pazarlama lisans bitirme, yüksek lisans pazarlama ödevi, projesi hazırlatmak isteyen öğrencilere ingilizce Türkçe desteği vermekteyiz.

Bölümün amacı : Günümüz şartlarında hızlı rekabette yaşamak için satış ve pazarlama konusunda deneyimli ve bilgili yöneticilere ihtiyaç vardır. Ayrıca yeni işe alımlar konusunda birçok yönetici satış ve pazarlamayı önemsemekte ve bu açıdan bilgili kişilerle çalışmayı tercih etmektedir.  Adaylar kendi işleri esnasında karşı karşıya kaldıkları satış ve pazarlama ortamının dinamikleri arasında konuyla bilimsel gelişmeleri takip ederek, uygulamada yaşadıkları konuların teorik boyutlarını öğrenmekte ve bu bilgileriyle konuyla ilgili süreçlerin üstesinden gelmektedir.

Yüksek lisans pazarlama tezi yazılır

Tez yazmak isteyen pazarlama öğrencilerine akademik yazım hizmeti vermekteyiz. Tez konusu bulma, literatür tarama, yazılan tez için düzenleme çalışması yapmaktayız. Destek almak için bizi arayın.

Bu yazıyı okuyun  Php ödev proje

Pazarlama projesi hazırlanır

Proje hazırlaması gereken öğrencilere hem lisans hem de yüksek lisans seviyesinde destek verilir. Yüksek lisans pazarlama proje konusu , yazımı ve düzenlemesi için bizi arayabilirsiniz.

Destek verdiğimiz alanlar

 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Tezli Tezsiz yüksek lisans
 • Master
 • Doktora
 • Ödev Yapılır
 • Proje Hazırlanır
 • Tez yazılır
 • Essay makale hazırlanır
 • Assignment
 • Homework
 • Take home exam

Lisans:

 • Marketing
 • E-Pazarlama
 • Marketing Research
 • International Marketing
 • Integrated Marketing Communications

Yüksek Lisans ve Doktora:

 • Marketing Management
 • Integrated Marketing Communications
 • Global Marketing
 • Örgütlerarası Pazarlama
 • Strategic Marketing Management
 • E-Ticaret
 • Pazarlama Araştırması
 • Pazarlama ve Teknoloji
 • Satış Yönetimi
 • Pazarlama ve Teknoloji Etkileşiminde İleri Konular

Destek verdiğimiz dersler:

 • Genel Hukuk Bilgisi
 • İktisada Giriş
 • İngilizce (ING)
 • Genel İşletme
 • Ticari Matematik
 • Genel Muhasebe
 • Pazarlama İlkeleri
 • Ticaret Hukuku
 • İngilizce (ING)
 • İstatistik
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Pazarlama İlkeleri
 • Fiziksel Dağıtım Yönetimi
 • Pazarlamada İletişim
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Uluslararası Pazarlama
 • Pazarlama Araştırması
 • Satış Yönetimi
 • Tüketici Davranışları
 • Pazarlama Mevzuatı
 • Mesleki Çalışma ve Seminer
 • Satış Teknikleri
 • Perakende İşletmeciliği
 • Doğrudan Pazarlama
 • Meslek Etiği
 • Pazarlama Bilgi Sistemleri
 • Davranış Bilimleri
 • Türk İşaret Dili
 • Hizmet Pazarlaması
 • Konuşma Eğitimi
 • Gümrük Mevzuatı
 • Halkla İlişkiler
 • Reklamcılık
 • Temel İlkyardım
 • Zaman Yönetimi
 • Mesleki İngilizce
 • Dış Ticaret İşlemleri
 • Endüstri Ürünleri Pazarlaması
 • Marka Yönetimi
 • e-Pazarlama
 • Turizm Pazarlaması
 • Kültürel Etkinlikler
Bu yazıyı okuyun  Mezuniyet tasarım projesi

Pazarlama Yüksek Lisans Dersleri

 • Pazarlama Yönetimi
 • Reklam Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM)
 • Stratejik Pazarlama
 • Pazarlama Araştırması
 • Bitirme Projesi / Tez
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi
 • Rekabet Yönetimi
 • Kültür Tüketimi ve Pazarlama
 • Kantitatif Pazarlama Modelleri
 • Ürün Geliştirme ve Dizayn
 • Teknoloji Pazarlama
 • Yerel ve Uluslararsı Taşımacılık
 • Eğlence Kültürü ve Pazarlama
 • Medya Pazarlama ve Yeni Yöntemle
 • İlişkisel Pazarlama
 • Perakendecilik Yönetimi

Pazarlama Yönetimi Dersinin İçeriği
Pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları; pazarlama yönetiminin öğelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögeleri işlenmektedir.


Ders Notları, derste işlenen notları, öğrencilerin tuttuğu ya da hocaların öğrencilere verdiği çalışma notlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
24 Ekim 2015
1.822 kez görüntülendi
Share

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
Gönder
close-link
WhatsApp'tan yazın