Organization and Human Behavior proje hazırlama, tez hazırlama, ödev hazırlama hakkında destek vermekteyiz. Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Organization and Human Behavior dersi için katkı vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez hazırlama, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama, makale yazımı konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz.

Organization and Human Behavior destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

 • Haftalık ders konuları
 • Introduction to organizational behavior
  Organizational behavior and approaches to the historical development of
  Individuals and people within the organization
  Personal differences basics ödev hazırlama
  Skills and learning proje örnekleri
  Organizational culture proje hazırlama
  Groups and group process in organizations
  Motivation ödev örnekleri
  Motivation process
  Motivation theories makale örnekleri
  Job satisfaction tez hazırlama
  Leadership and leadership theories
  Organizational conflict
  General review
  Final Exam 1st. week
  Final Exam 2nd. week
 • Örgütsel davranış ödev hazırlama
  Örgütsel davranışın tarihsel gelişimi ve yaklaşımlar
  Örgüt içinde birey ve kişilik
  Kişisel farklılıkların temelleri
  Yetenekler ve öğrenme tez konusu
  Örgütsel kültür tez hazırlama
  Örgütlerde gruplar ve grup süreci
  Motivasyon proje konusu
  Motivasyon süreci
  Motivasyon teorileri
  İş tatmini tez hazırlama
  Liderlik ve liderlik teorileri
  Örgütlerde çatışma makale konusu
  Genel tekrar
  Final Sınavı 1. Hafta
  Final Sınavı 2. Hafta
Organization and Human Behavior
Share
WhatsApp'tan yazın