Network ödev proje yapılır, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği başta olmak üzere elektrik-elektronik mühendisliği, makine ve diğer bölümlerde verilen derslerden biri olan Network ile ilgili tüm akademik çalışmalarınız yapılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki tüm öğrencilere ödev, soru, proje, tez, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi çalışmalarını ingilizce ve türkçe olarak yapmaktayız.

Network ödev, proje, tez çalışmalarını bilgisayar ve yazılım mühendisliğinden mezun, yüksek lisans ve doktora düzeyinde deneyimli, birçok projede yer almış akademisyen ekipten oluşmaktadır. Tüm çalışmalarınızı İngilizce , Türkçe olarak yapıp teslim etmekteyiz.

 

Network ödev proje yapılır , bilgisayar, yazılım mühendisliği öğrencilerine ödev, soru, proje, tez, sunum, makale, assignment

 

Derste işlenen konular

  • İleri düzey bilgisayar ağları terminolojisine hakim olunması. IDS-IPS konuları ile ilgili literatürde bulunan çalışmaları incelemek. Router algoritması tasarımı yapmak. FTP, HTTP, SSL gibi protokoller ile ilgili örnek uygulamalar geliştirmek. Mobil sistemlerin güvenliği ile ilgili çözümler üretmek.
  • Kablosuz Sensör Ağlara Giriş,Ağ Yapıları ve Protokol Yığıtı,Ortam Bağlantı Denetimi, Yönlendirme ve Veri Dağıtımı,Tümayayım, Çoğayayım ve Jeoyayım, Düğüm Gruplandırma,Sorgu İşleme ve Veri Birleştirme,Düğüm Konumlandırma,Zaman Eşuyumlandırma,Enerji Verimliliği ve Güç Denetimi,İletim Protokolleri ve Hizmet Kalitesi,Ağ Güvenliği,Sensör Ağ Standartları,Kablosuz Sensör Ağlardaki Gelişme Yönleri
  • Kriptografik modeller, yöntemler ve protokoller. Simetrik ve asimetrik şifreleme, öz alma, imzalama, güvenlik sertifikaları. Kriptanaliz. Asıllama ve erişim denetimi. Haberleşme güvenliği. Tehditler ve saldırılar. Saldırı sezme ve savuşturma yöntemleri. e-Ticaret güvenliği. eDevlet uygulamaları ve güvenlik. Mahremiyet, yasalar ve standartlar. Yeni gelişmeler.
Network ödev proje yapılır
WhatsApp'tan yazın