Mukavemet dersi ile ilgili tüm konularda ödev proje tez yazılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyinde eğitim alan üniversite öğrencilerine Mukavemet dersi kapsamında assignment, ödev, soru, proje, tez, makale , araştırma, homework, essay, take home exam çalışmalarınız yapılır kısa süre içinde teslim edilir.

 

Makine mühendisliği ,makine , Mühendislik , Mukavemet , Mukavemet ödev, Mukavemet assignment, Mukavemet proje, Mukavemet tez, Mukavemet homework, Mukavemet take home exam, Mukavemet presentation, Mukavemet sunum, Mukavemet bitirme projesi, Mukavemet bitirme ödevi, Mukavemet bitirme tezi, Mukavemet master tezi yazılır.

 

Mukavemet dersi ödev proje konusunda bilgisayar lisans, yüksek lisans öğrencilerine ödev, soru, proje, assignment, homework yapılır, hazırlanır.

 • KONULAR
  Bir alanın atalet momenti
  Yapı elemanlarındaki iç kuvvetler
  Malzemelerin mukavemetinin temelleri. Stres (Gerilme) kavramı.
  Eksenel kuvvet. Termal gerilmeler. Hiperstatik sistemler
  İnce cidarlı silindirler. Kayma kuvvetleri. Basit eğilme
  Basit eğilme ve asimetrik bükme
  Enine kayma. Kirişlerde eğilme.
  Kirişlerde eğilme. Burulma.
  Burulma. Burkulma.
  Burkulma. Stres durumları.
  Gerilme halleri. Genelleştirilmiş Hooke Kanunu.
  Deneysel gerilme analizi. Strain-Gage (Gerinim ölçer) Uygulamaları. Arıza kriterleri.
  Arıza kriterleri. Birleşik yüklemeler.
 • Giriş, genel kavramlar ve temel mukavemet konularına bakış
  Gerilme, birim uzama, akma ve kırılma
  Kırılma mekaniği, yorulma ve malzemeler
  Enerji metotlari, birim uzama enerjisi (çekme, burulma eğilme durumları), Maxwell bağıntıarı, Castigliano teoremi
  Statik olarak belirsiz problemler, eğrisel kirişler
  Ara sınav 1
  Basınçlı silindirik kaplar (ince eve kalın cidar için formülasyon), sıkı geçmeler
  Dönel diskler, basınçlı silindirlerde plastisite, tasarım problemleri
  Burulma, ince cidarlı açık/ince cidarlı kapalı bölümler
  Çok hücreli kapalı bölümler, kirişlerin simetrik olmayan eğilmesi
  Simetrik olmayan eğilmede deformasyon, simetrik olmayan eğilme problemleri
  Ara sınav 2
  Ters yönlü kayma gerilmesi, kayma merkezi
  Dönel kabuklar, membran ve eğilme teorileri
  Burkulma ve kararsızlık, kiriş ve kolonlar
  Final sınavı (projesi)
Mukavemet
Share
WhatsApp'tan yazın