Mühendislik ekonomisi dersi alan lisans, yüksek lisans öğrencilerine ödev hazırlama, proje desteği konularında akademik hizmet vermekteyiz. Mühendislik bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencilere verilen ekonomi dersi temel derslerden biri olup öğrencilerin ödev yapma, proje hazırlamaları gereken derslerden biridir.

Mühendislik ekonomisi ödev yapılır

Ödev yaptırmak istiyorum diyen öğrencilere ücretli ödev desteği verilir. Kısa süre içinde ödevinizi hazırlayıp teslim ediyoruz. Hem ingilizce hem de Türkçe ödevleriniz yapılır.

Mühendislik ekonomisi proje yapılır

Projem var, projemi yaptırmak istiyorum diyen öğrencilere ücretli proje hazırlama desteği veriyoruz. Proje yaptırmak için bizi arayın.

Kimler başvurmakta: Ödevimi yaptırmak, proje desteği almak istiyorum diyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerine danışmanlık desteği verilir. Sadece Türkçe değil aynı zamanda İngilizce olarak da destek verilir.

Ders notu, sınav notları, çıkmış sorular, konu anlatımı, dokuman desteği için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Ekip olarak dersi alan tüm öğrencilere hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

 • Ders Notları

 • EKON MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI    tıklayın

Derste işlenen haftalık konular:

 • KONULAR
 • Mühendislik Ekonomisine Giriş, Maliyet Kavramları
 • Maliyet konuları
 • Maliyet Hesap Teknikleri
 • Para Zaman İlişkisi ve Eşdeğerlik
 • Para Zaman İlişkisi ve Eşdeğerlik
 • Para Zaman İlişkisi ve Eşdeğerlik
 • Para Zaman İlişkilerinin Uygulamaları
 • Para Zaman İlişkilerinin Uygulamaları
 • Vize sınavı
 • Proje Degerlendirme
 • Alternatif Kıyaslama
 • Amortisman ve Gelir Vergisi
 • Fayda/Maliyet Analizi
 • Belirsizlik ve risk ortamları
 • Final sınavı
 • Mühendislik Ekonomisi kavramı ve ilgili kararların öğrenilmesi
 • Maliyet kavramları ve davranışlarının öğrenilmesi
 • Para yönetimi ve paranın zaman değeri ile ilgili hesaplamaların yapılması becerisi
 • Yatırım ilkelerinin öğrenilmesi
 • Yıllık eşdeğer analizi uygulama becerisi
 • Bugünkü değer analizi uygulama becerisi
 • Geri Kazanım/Dönüş Oranı analizi becerisi
 • İç Getiri Oranı Kriteri hesaplamalarının yapılması becerisi
 • Amortisman hesaplamalarının yapılması becerisi
 • Proje nakit akışları, enflasyon ve proje nakit akışlarına etkisinin hesaplamalarının yapılması becerisi
Bu yazıyı okuyun  Sigortacılık Risk Yönetimi ödev tez proje konusu

EKON MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI    tıklayın

Nakit akışları ve fiyat indirme, Özel nakit akışları, Vergiler ve amortisman, Enflasyonun etkileri, Karar kriterleri, Karar süreçleri, Duyarlılık ve başabaş analizi, Matris karar modelleri, Karar almada beklenen değer, Fayda teorisi, Temel ekonomik kavramlar, Proje kavramı ve proje aşamaları

 • Proje yönetimi
 • – Proje örgütü
 • – Piyasa araştırması ve piyasa tahmin teknikleri
 • – Kapasite seçimi
 • – Kuruluş yeri seçimi
 • – Teknoloji seçimi
 • – Çevre tanımı, etkileri, çevre sorunları ve ÇED raporu
 • – Yatırım maliyeti
 • – Proje finansmanı, kredi kaynakları, uluslararası finans kurumları
 • – Proje değerlendirme (fizibilite)
 • – Proje izleme

Ekonomi dersi alan bölümler nelerdir

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makina Mühendisliği Bölümü
 • Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Mühendislik Ekonomisi Ders notları, konu anlatımı

 • İÇİNDEKİLER
  GİRİŞ
  EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI
  Ekonominin Tanımı ve Amaçları
  Temel Kavramlar
  Ekonomik Etkinlik Ölçütleri
  Ekonomi Modelleri
  MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE KARAR SÜRECİ
  Yatırım ve Yatırımcılar
  Mühendis ve Mühendislik Kavramları
  Mühendislik Ekonomisinin Konusu
  Ekonomik Karar Süreci
  Karar Verme Sürecinde Belirsizlik ve Risk
  Mühendislik Ekonomisi Açısından Ekonomik Karar Türleri
  Makine – Teçhizat ve Süreç Seçimi Kararları
  Makine – Teçhizat Yenileme Kararları
  Yeni Ürün Geliştirme ve Kapasite Artırma Kararları
  Maliyet Düşürme Kararları
  Kalite İyileştirme Kararları
  Servis Geliştirme Kararları
  TAHMİN MODELLERİ
  PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE FAİZ HESAPLARI
  Paranın Zaman Değeri
  Nakit Akım Şemaları
  Faiz Hesaplama Metotları
  Faiz Türleri
  Faktör Notasyonları Faiz Tabloları
  İskonto İşlemleri
  PROJE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
  Statik Yöntemler
  Dinamik Yöntemler
  Belirsizlik Altında Mali Değerlendirme
  Başabaş Noktası Analizi
  Duyarlılık Analizi
  PROJE PROGRAMLAMA MODELLERİ
  Ağ Diyagramları
  Zaman Hesabı ve Kritik Yolun Belirlenmesi
  Örnek Problem
  En Erken Gerçekleşme Zamanı
  En Geç Gerçekleşme Zamanı
  Serbest Zaman ve Kritik Yol
Bu yazıyı okuyun  Endüstri mühendisliği ödev tez proje konusu

Sitede yapılan aramalar

 • MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ DERS NOTLARI ile ilgili aramalar
 • muhendislik ekonomisi ders notlari
 • endüstri mühendisliği mühendislik ekonomisi ders notları
 • inşaat mühendisliği mühendislik ekonomisi ders notları
 • mühendislik ekonomisi ders notları ytü
 • mühendislik ekonomisi ders notları saü
 • mühendislik ekonomisi ders notları ktü
 • mühendislik ekonomisi ders notları osman okka
 • mühendislik ekonomisi ders notları amortisman
Mühendislik Ekonomisi
Share
WhatsApp'tan yazın