Milletlerarası Hukuk dersi ödev proje tez yazım aşamalarında hukuk öğrencilerine destek olmaktayız. Ödev konusu, proje örnekleri, tez merkezi ile ilgili destek olunur.

Videolu anlatım Hukuk tez hazırlama tıklayabilirsiniz.

Uluslararası Hukukun Tanımı ve Hukuk Düzeni İçindeki Yeri, Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri, Uluslararası Hukukun Dayanağı, Uluslararası Hukuk ve İç Hukuk İlişkisi, Uluslararası Hukukun Genel Gelişimi, Uluslararası Hukukun Osmanlılarda ve Türkiye Cumhuriyetinde Gelişimi, Uluslararası Hukuk Kurallarının Oluşturulması (Kodifikasyon), Uluslararası Hukukun Asıl Kaynakları, Andlaşmalar: Tanım, Sınıflandırma, Yapılış, Yürürlük, Çekince, Yorum, Antlaşmalara Uyma, Uluslararası Hukukun Diğer Kaynakları (Teamül, Genel İlkeler) Uluslararası Hukukta Hukuksal İşlemler, Uluslararası Hukukun Kişileri: Devletler, Devletin unsurları ve tanınması, Uluslararası Örgütler, Etkin bazı Uluslararası Örgütler, Gerçek Kişiler.

Milletlerarası Hukuk
Share
WhatsApp'tan yazın