Medeni Usul Hukuku dersi ödev proje tez

[metaslider id=2507]

Medeni Usul Hukuku :  Ders kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Giriş ve genel esaslar, usul hukukunun amacı, vazifeleri ve sınırları, medeni usul hukukunun uygulama alanı, medeni yargı organları; görev ve yetki, yargılamaya ilişkin esaslar, dava teorisi; dava arkadaşlığı, usul muameleleri teorisi, davanın ikamesi, layihalar teatisi; dava dilekçesi, cevap layihası, davayı sonuçlandıran taraf muameleleri, tahkikat, ispat teorisi; deliller, sözlü yargılama, hüküm.

 • Hafta Konular
  Medeni usul hukukunun anlam amaç ve kaynakları Anayasa ile ilişkisi
  Yargı teşkilatı
  Yargı kolları,mahkemelerin görev ve yetkileri işbölümü
  Medeni yargılamaya egemen ilkeler
  Medeni yargılamaya egemen ilkeler
  Yargı süjeleri ve hakimin davaya bakmasının yasak olması hakimin reddi
  sorumluluğu
  Dava ve davada taraflara ilişkin dava şartları
  Arasınav
  Dava ve dava konusuna mahkemeye ilişkin dava şartları
  Dava çeşitleri
  Dava çeşitleri
  Davanın açılması ve dilekçeler teatisi
  Ön inceleme
  Tahkikat ispat ve deliller(ispatın konusu iddia ve somutlaştırma yükü ispat yükü delil
  ikame yükü ispat türleri)
  Deliller, gösterilmeleri, hukuka aykırı deliller, Belgesenet
  Final
 •  MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNUN AMACI VE YARGILAMA SİSTEMLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ,YARGILAMA KAVRAMI VE YARGI YOLLARI

  ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ VE GÖREV İLİŞKİSİ, ÖZEL DAVA TÜRLERİNE GÖRE GÖREVLİ MAHKEME VE YETKİ KURALLARI

  KESKİN YETKİ KURALLARI VE İŞ BÖLÜMÜ İLİŞKİSİ,MAHKEMELERDE ÇALIŞAN KİŞİLER

  DAVA VE DAVA ŞARTLARI,DAVA DİLEKÇESİ VE DAVA DİLEKÇESİNİN UNSURLARI

  CEVAP LAYİHASI VE UNSURLARI,TAHKİKAT VE YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER İSPAT YÜKÜ

  KESİN DELİLLER, TAKDİRİ DELİLLER

  DELİL SÖZLEŞMELERİ VE PRATİK ÇALIŞMALAR

  DAVADAKİ ÖZEL DURUMLAR, HADİSE,DAVA ARKADAŞLIĞI,DAVAYA MÜDAHALE,DAVANIN İHBARI

  DAVALARIN AYRILMASI VE BİRLEŞTİRİLMESİ DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

  GEÇİCİ HUKUKUKİ HİMAYE TEDBİRLERİ HÜKÜM

  GENEL OLARAK KANUN YOLLARI,İSTİNAF

  TEMYİZ KANUN YOLU,KARAR DÜZELTME

  KESİN HÜKÜM VE YARGILAMANIN YENİLENMESİ, TAHKİM

  YARGILAMA GİDERLERİ,TANIMA VE TENFİZ,DÖNEM SONU SINAVI

  YARGILAMA GİDERLERİ,TANIMA VE TENFİZ,DÖNEM SONU SINAVI

Medeni Usul Hukuku
Bu yazıyı okuyun  Teknik çizim dersi ödev proje
WhatsApp'tan yazın