Maliye bölümünde okuyan öğrencilere akademik danışmanlık desteği verilir. Lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine tez konusu, tez yazımı, proje konusu belirleme, ödev yazma desteği veriyoruz.

Maliye bölümünde birçok öğrenci okumaktadır. Akademik destek almak isteyenler bizi tercih eder. Bu yüzden siz de bizi tercih edebilirsiniz.

 

Maliye tez konusu, tez yazımı, intihal düşürme, intihal raporu almak için bizi arayın.

Örnek maliye tezi, projesi inceleyebilirsiniz.

 

Maliye Örnek Proje Tez

 

Not: Örnek proje ve tezler internetten arama yaparak listelenmiştir.

Tez konusu arayan öğrencilere konu seçiminde, konu önerisinde akademik destek vermekteyiz.

 • Ödev
 • Proje
 • Tez
 • Makale
 • Assignment
 • Essay
 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Master

Bölümde verilen dersler:

• İşletme Bilimine Giriş
• İktisada Giriş
• Hukukun Temel Kavramları
• Sosyal Psikoloji
• Muhasebe
• İktisada Giriş
• Muhasebe
• İşletme Bilimi
• Borçlar Hukuku
• Temel Bilgi Teknolojileri
• Anayasa Hukukuna Giriş
• İngilizce
• İstatistik
• Kamu Maliyesine Giriş
• Mikro İktisat
• Envanter Bilanço
• Borçlar Hukuku
• Bilgisayar Uygulamaları
• Mesleki Yab.Dil İngilizce
• İngilizce
• Makro İktisat
• Para Teorisi ve Politikası
• Maliye Teorisi
• Maliye Tarihi
• Maliyet Muhasebesi
• Ticari İşlet. Ve Şirketler Huk.
• Mesleki Yab.Dil İngilizce
• İngilizce
• İktisat Politikası
• Bankacılık ve Mali Kurumalar
• Vergi Usul Hukuku
• Bütçe Teorisi ve Tekniği
• Kıymetli Evrak Hukuku
• Sosyal Politika
• Devlet Borçları
• Bütçe Politikası
• Vergi Hukuku
• Mahalli İdareler Maliyesi
• Kamu Ekonomisi
• İşletme Finansı
• Çalışma Ekonomisi
• Dış Ticaret İşlemleri
• Maliye Politikası
• Uluslararası Mali Kurumlar
• Vergi Hukuku
• İdare Hukuku
• Finansal Tablolar Analizi
• Vergi Denetimi
• Parafiskal Yükümlülükler
• İktisadi Düşünceler Tarihi
• Türkiye Ekonomisi
• Türkiye’nin Mali Yapısı
• Maliye Politikası
• Mali Yargı
• Vergi Uygulamaları
• Kamu İktisadi Teşebbüsleri
• Yatırım Projeleri Analizi
• Uluslararası İktisat
• Maliye Sosyolojisi
• Gümrük Mevzuatı ve Uygula.
• Sermaye Piyasaları
• Kalkınma Ekonomisi

Bu yazıyı okuyun  Human in Organizations

 

Maliye Yüksek Lisans Dersleri Nelerdir, yüksek lisans maliyede verilen dersler hangileri

 • Yüksek Lisans I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri
 • Vergi Hukuku Analizi
 • Maliye Teorisi Analizi
 • Mali Denetim ve Mali Yargı
 • Uluslararası Vergi Uygulamaları
 • Mükellef Hakları
 • Kamu Harcamalarının Hukuki Analizi
 • Bütçe Sistemlerinin Analizi
 • Kamu Alacaklarında Güvenlik
 • İktisadi ve Mali Düşüncenin Evrimi
 • Yüksek Lisans II. Yarıyıl (Bahar) Dönemi Dersleri
 • Seminer
 • Türk Vergi Sisteminin Analizi
 • Maliye Politikası Analizi
 • Mali Yönetim Stratejisi ve Politikası
 • Güncel İktisadi ve Mali Sorunların Analizi
 • Vergi Sosyolojisi
 • Türk Bütçe Sisteminin Analizi
 • Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama
 • Türkiye Mali Tarihi

Maliye ile ilgili açılan yüksek lisans programları nelerdir

 • Maliye Teorisi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Mali İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Mali Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı
Maliye bölümü öğrencilerine proje, tez, ödev hazırlanır.
Tagged on:             
Share
WhatsApp'tan yazın