Makroekonomiye giriş dersi ödev proje yapılır, lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere tüm konularda ödev, soru, proje, tez, makale, sunum, araştırma, assignment, essay, homework, take home exam çalışmalarında İngilizce ve Türkçe olarak destek vermekteyiz. Akademik hizmetleri veren ekibimiz konusuna hakim deneyimli birçok proje ödev tez çalışmasında yer almış lisansüstü ve doktora eğitimi alan akademisyen gruptan oluşmaktadır. Tüm çalışmalar isteğinize göre İngilice, Türkçe olarak hazırlanıp teslim edilir.

Makroekonomiye giriş dersi için Türkiye, Kıbrıstan arayan öğrenciler olduğu gibi yurt dışındaki öğrencilere Amerika, USA, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya, Rusyadaki öğrencilere de hem İngilizce hem de Türkçe destek vermekteyiz.

Ekonomi,ekonomi dersi, Makroekonomiye giriş , Makroekonomiye giriş ödev, Makroekonomiye giriş proje, Makroekonomiye giriş tez, Makroekonomiye giriş makale, Makroekonomiye giriş tez örnekleri, Makroekonomiye giriş proje örnekleri, tez hazırlama, ödev merkezi, tez, merkezi, proje, merkezi, ödev konusu, proje konusu, tez konusu, Makroekonomiye giriş ödev konusu, Makroekonomiye giriş proje konusu, Makroekonomiye giriş tez konusu .

Makroekonomiye giriş hakkında akademik çalışma araştırması yapan lisans, tezli tezsiz, yüksek lisans yapan öğrenciler bize internette arama yaparak ulaşır, kullandıkları anahtar kelimelere göz atacak olursak, ödevim var, projem var, tez yazdırmak istiyorum, ödevimi yaptırmak, projemi hazırlatmak, sunum yaptırmak, makale yazdırmak istiyorum, sunum, inceleme, rapor, assignment, homework, take home exam yaptırmak, tez konusu, proje konusu, tez örnekleri, örnek tezler, örnek projeler arıyorum diyerek sitemize ulaşır. Makroekonomiye giriş dersi ödev proje yapılır.

Bu yazıyı okuyun  Otomotiv ekonomisi ödev proje

Ödev yaptırmak, tez yazdırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencileri iletişim sayfasından bizimle iletişime geçmeleri gerekir.

Konular
Giriş ve makro verilerin ölçümü
Mal piyasası
Finansal piyasalar
IS/LM Modeli
Arasınav I
Emek piyasası
AD/AS Modeli
NAIRU ve Phillips Eğrisi
Arasınav II
Açık ekonomi
Açık ekonomi
Beklentiler, finansal piyasalar ve mal piyasaları
Beklentiler, finansal piyasalar ve mal piyasaları
Beklentiler, üretim ve politika

Milli gelirin ölçülmesi. İstihdam ve işsizlik. Milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi. Kamu sektörü ve milli gelir. Para arzı ve talebi. Enflasyon analizi. Makro ekonomi politikaları. Ekonomik büyüme.

MAKRO İKTİSAT –
Makro Ekonomi’nin tanıtılması ve mikro iktisadi temelleri,
GSYİH, işsizlik, enflasyon ile ekonomik büyüme kavramlarının tanıtılması ve bu kavramlar
arası ilişkiler,
Talep yanlı ve arz yanlı makro iktisadi politikalar,
Başlıca iktisat okullarının tanıtılması
GSYİH yöntemleri, GSYİH ile ilgili diğer kavramlar
Klasik makro iktisadi modelin incelenmesi
Planlanan toplam harcama ve reel GSYİH düzeyi; tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları
Basit Keynesyen Makro model ve çarpan mekanizması
Enflasyonist ve deflasyonist açıklar, bu açıkları çözüm yöntemleri
Para ve maliye politikaları,
Devletin dâhil edildiği Keynesyen model ve çarpan mekanizması,
Açık ekonomi Keynesyen makro ekonomik model,
Açık ekonomi çarpan mekanizması,
Planlanan toplam harcama, reel GSYİH düzeyi ve faiz haddi.
MAKRO İKTİSAT
Planlanan toplam harcama, faiz hadleri reel GSYİH düzeyi: IS-LM modeli,
IS-LM analizi, para ve maliye politikaları,
Para ve maliye politikalarının etkinlikleri,
Toplam talep ve toplam arz,
Klasik, Keynesyen, parasalcı, yeni klasik ve yeni Keynesyen toplam arz eğrileri,
Alternatif makro iktisadi modeller: klasik, parasalcı, yeni klasik ve yeni Keynesyen modeller,
Dinamik AD-AS modeli: Uyarlayıcı ve akılcı beklentiler modelleri,
Döviz kurları, devalüasyon ve J eğrisi,
Açık ekonomi IS-LM analizi: IS-LM-BP modeli,
Tüketim modelleri: Mutlak, nispi, ömür boyu ve sürekli gelir hipotezleri,
Para talebi modelleri,
Para arzı ve para politikaları,
Bütçe açıkları,
Başlıca iktisadi büyüme modelleri.

Bu yazıyı okuyun  Akışkanlar mekaniği

Makroekonomiye giriş hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar

Lisans
Yüksek Lisans
Tezli Tezsiz yüksek lisans
Master
MBA
Doktora

Ödev Yapılır
Proje Hazırlanır
Tez yazılır
Sunum hazırlanır
Essay makale hazırlanır
Assignment yapılır
Homework yapılır
Take home exam

tez örnekleri, örnek tezler, proje örneği, örnek proje, örnek makale, ödev merkezi, proje merkezi, tez merkezi

Makroekonomiye giriş dersi ödev proje
Share
WhatsApp'tan yazın