Linux ödev proje yapılır, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği başta olmak üzere elektrik-elektronik mühendisliği, makine ve diğer bölümlerde verilen derslerden biri olan Linux ile ilgili tüm akademik çalışmalarınız yapılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki tüm öğrencilere ödev, soru, proje, tez, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi çalışmalarını ingilizce ve türkçe olarak yapmaktayız.

Linux ödev, proje, tez çalışmalarını bilgisayar ve yazılım mühendisliğinden mezun, yüksek lisans ve doktora düzeyinde deneyimli, birçok projede yer almış akademisyen ekipten oluşmaktadır. Tüm çalışmalarınızı İngilizce , Türkçe olarak yapıp teslim etmekteyiz.

 • 1) Bilgisayar Ağlarına Giriş
  2) Linux işletim sisteminde ağ yapısı
  3) Linux ağ komutları
  4) Linux İşletim Sisteminde Ağ izleme
  5) Temel İşletim Sistemi Mimarisi
  6) Linux sistem komutları
  7) Linux dosya sistemi
  8) Ara sınav/Değerlendirme
  9) X Window grafik arabirimi
  10) Bilgisayar ağları
  11) Linux ile programlama
  12) Linux ile programlama
  13) Ağ yönetim araçları
  14) Ağ yönetim araçları
  15) Linux sistem güvenliği
  16) Yarıyıl sonu sınavı
 • Konular
  UNIX/Linux sistemine giriş: Başlarken
  UNIX/Linux sistemine giriş: Dosya sistemi; komut satırı arayüzü; kurulum ve ayar
  UNIX kabukları
  Bash kabuğu
  Bash kabuk programlama I
  Bash kabuk programlama II
  Bash kabuk programlama III
  Bash kabuk programlama IV
  Bash kabuk programlama V
  Vize
  Sistem yönetimi
  Çeşitli konular: LAMP (Linux Apache MySQL PHP)
  Çeşitli konular: GUI geliştirme aracı olarak QT
Bu yazıyı okuyun  Gemi makineleri işletme mühendisliği ödev tez proje konusu

 

 

Linux ödev proje yapılır
WhatsApp'tan yazın