Bu Site Sizi Mezun Eder :)
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora düzeyindeki öğrencilere üniversite ödevleri, bitirme projesi, mezuniyet tezi hazırlama konularında destek vermekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hizmet vermekteyiz. Tez yazdırma ücretleri için tıklayın

İşletme için ileri istatistik

İşletme için ileri istatistik dersi ödev proje yapılır, lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere tüm konularda ödev, soru, proje, tez, makale, sunum, araştırma, assignment, essay, homework, take home exam çalışmalarında İngilizce ve Türkçe olarak destek vermekteyiz. Akademik hizmetleri veren ekibimiz konusuna hakim deneyimli birçok proje ödev tez çalışmasında yer almış lisansüstü ve doktora eğitimi alan akademisyen gruptan oluşmaktadır.

Haftalık işlenen derslerin listesi 

 • Tahmin: Nokta tahmini; Güven aralıkları
 • Hipotez testine giriş, birinci bölüm
 • Hipotez testine giriş, ikinci bölüm
 • Tek yığın için parametre testi
 • İki yığın için parametre testi, birinci bölüm
 • İki yığın için parametre testi, ikinci bölüm
 • Çaprazlık tablosu ve bağımsızlık
 • Korelasyon
 • Basit doğrusal regresyon, birinci bölüm
 • Basit doğrusal regresyon, ikinci bölüm
 • Çoklu regresyon, birinci bölüm
 • Çoklu regresyon, ikinci bölüm
 • Varyans analizi, birinci bölüm
 • Varyans analizi, ikinci bölüm
 • İstatistiğe giriş, veriler ve ölçekler
 • Teorik ve ampirik dağılımlar, frekanslar
 • Göreli ve toplamalı frekanslar, şemalar ? grafikler ? tablolar
 • Tanımlayıcı parametreler – konum parametreleri
 • Tanımlayıcı parametreler – yayılım parametreleri
 • Yatıklık, basıklık, varyasyon katsayısı
 • Ara sınav
 • İki değişkenli istatistiğe giriş, veriler ? tablolar ? grafikler
 • Doğrusal iki değişkenli ilişki, kovaryans, korelasyon
 • En küçük karelerle tahminleme, Basit Doğrusal Regresyon ? Belirlilik Katsayısı
 • Doğrusal olmayan ilişkiler – Polinom regresyonu
 • Doğrusal olmayan formların doğrusallaştırılması (çevrimler, polinomlar)
 • Kategorik veride ilişkiler – beklenti analizi
 • Çarpraz tablo analizleri
 • Soru – cevap
 • Final Sınavı
Bu yazıyı okuyun  Tez yazılır Antalya

İşletme için ileri istatistik hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar

 • Lisans
  Yüksek Lisans
  Tezli Tezsiz yüksek lisans
  Master
  Doktora
 • Ödev Yapılır
  Proje Hazırlanır
  Tez yazılır
  Sunum hazırlanır
  Essay makale hazırlanır
  Assignment
  Homework
  Take home exam

 

 • Dersin İçeriği
 • İstatistik nedir? İşletme Eğitiminde İstatistik ,Veri nedir? Nasıl ulaşılır?
 • Veri nasıl analiz edilir? Verilerin merkezi ölçüleri ( Ortalama, Mod , Medyan , … ) , Veri analizinde
 • Excel kullanımı uygulamaları
 • Sınıflanmış verilerde Ortalama, Mod, Medyan hesabı
 • Tanımsal İstatistikte Excel uygulamaları
 • Olasılık teorisi , koşullu olasılık, uygulamalar
 • Olasılık dağılımları , Kesikli rassal değişkenler,uygulama
 • Beklenen değer kavramı
 • Binom dağılımı, Poisson dağılımı,
 • Sürekli rassal değişken ve dağılımları ( Normal dağılım)
 • vize sınavı
 • Normal dağılım uygulamaları
 • Örnekleme teorisi ? Örnekleme dağılımları
 • Uygulamalar
 • Güven aralığı kavramı ve uygulamalar

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
Gönder
11 Kasım 2015
342 kez görüntülendi
Share

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
Gönder
close-link
WhatsApp'tan yazın