İş Hukuku dersi ödev proje tez yazdırmak isteyen öğrencilere destek verilir. Destek almak isteyen hukuk fakültesi öğrencilerine destek olmaktayız.

 

 • Haftalık İşlenen Dersin İçeriği
  İş Hukuku Kavramı ve İş Hukukunun Kaynakları
  Temel Kavramlar: İşçi, işveren, işyeri ve işveren vekili, asıl işveren-alt işveren ilişkisi.
  Eşitlik ilkesi
  İşyerinin veya bir bölümünün devri
  Ödünç iş ilişkisi
  İş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi
  Ara Sınav İş güvencesi kavramı, fesih bildirimi ve usulü.
  Geçerli sebeple fesih, işveren tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli sebep olmaksızın feshi
  İşçinin işe iadesi
  Derhal fesih hakkı
  Toplu işçi çıkarma
  Ücret ve ücretin ödenmesi, asgari ücret ve fazla çalışma ücreti
  İşin düzenlenmesi
  İş sağlığı ve güvenliği
  Sınav Haftası
  Sınav Haftası
  Sınav Haftası
İş Hukuku
Share
WhatsApp'tan yazın