International Marketing proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine International Marketing dersi için destek vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. International Marketing destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

 

  • Introduction to Global Marketing
  • Global Marketing Environment
  • Global Market Entry Process
  • Product Adaptation and Product Management
  • Pricing Strategies in Exporting
  • MIDTERM
  • International and Global Marketing Communications
  • Global Distribution Channels
  • Turkey EU relations
  • Term Paper Presentations

INTRODUCTION TO MARKETING : Scope and nature of marketing. Environmental factors affecting marketing. Market segmentation. Marketing research. Consumer behavior. Organizational buying behavior. Marketing mix elements: Product management, price, distribution and promotion.

Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi. Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. Pazar bölümlendirme. Pazar araştırması. Tüketici davranışı. Endüstriyel alıcı davranışı. Pazarlama bileşenleri: Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma.

International Marketing
WhatsApp'tan yazın