İnsan Hakları Hukuku dersi ödev proje tez yazım konusunda destek verilir. Hukuk ödev proje tez, tez konusu, tez örnekleri ile ilgili destek alabilirsiniz.

 

İnsan hakları kavramı, insan haklarının tarihsel gelişimi, uluslararası insan hakları hukukunun doğuşu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletlerin insan hakları sözleşmeleri (Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi vb.), Avrupa Konseyinin insan hakları sözleşmeleri (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı vb.), Amerika ve Afrika’da bölgesel insan hakları koruma sistemleri.

 • Haftalık işlenen konular
  İnsan Hakları Hukukuna Giriş
  İnsan Hakları Anlayışının Tarihsel Gelişimi-Dünyada
  İnsan Hakları Anlayışının Tarihsel Gelişimi-Türkiye’de
  İnsan Haklarının Nitelikleri
  İnsan Haklarının Kavramsal Sınıflandırması
  Birleşmiş Milletler Koruma Mekanizmaları
  İnsan Haklarının Bölgesel Koruma Mekanizmaları
  AİHS, AİHM
  VİZE SINAVI
  Siyasal Haklar
  Ayrımcılık Yasağı
  Adil Yargılanma Hakkı
  Azınlık Hakları
  Azınlık Hakları
  Genel tekrara yönelik tartışma
  Yıl Sonu Sınavı
 •  ders notları
  insan hakları hukuku kitapları
  soruları
  insan hakları hukuku ders notları indir
  insan hakları hukuku test soruları
  vize soruları
  ders kitabı
İnsan Hakları Hukuku
WhatsApp'tan yazın