Human Resources Management proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Human Resources Management dersi için destek vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz.

Destek verdiğimiz konular:

 • Global management perspective
 • Human resource politics and philosophy
 • Human resources planning
 • Recruiting and selecting employees
 • Training and orientation
 • Performance appraisal
 • Career management
 • Performance based payment systems
 • Midterm
 • Strategic human resource management
 • Human Resources Metrics
 • Human Resources Management Consultancy Firms
 • The Future of Human Resources
  Case studies Regarding Human Resources Management
 • Case studies Regarding Human Resources Management
 • Final Exam
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve KapsamıDers anlatımı
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Önemi Örnek olay çözümü
 • İş Analizi, İş Tanımı ve İş Gerekleri Örnek iş analizi ödevi
 • İnsan Kaynakları Planlaması Örnek olay çözümü
 • İşgören Bulunması, Seçimi ve İşe Yerleştirilmesi Sınıf çalışması:Örnek test uygulaması
 • İKY Eğitimi ve Geliştirilmesi İK geliştirlmesi ile ilgili ödev
 • Performans Dğerleme Sınıf çalışması: Örnek performans değer-leme oyunu
 • İş Değerleme Sınıf çalışması: Örnek iş değerleme
 • Ücret Yönetimi Ödev: Piyasada uygulanan ücretlendirme politikaları
 • İş Güvenliği ve Sağlık Ödev: Gerçekleşen iş kazaları ve sağlık sorunları ve sebep oldukları maddi zarar
 • konusunda haber araştırması
 • İKY ile İlgili Yasal Düzenlemeler Ödev: Örnek iş akitleri belirleme ve sunum
 • İşçi-İşveren İlişkileri
 • Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Ödev: Uluslararsı şirketlerde çalışanların özellikleri ve
 • karşılaştıkları sorunlar
 • Teorik
 • Insan kaynakları yönetimi ile ilgili çevresel ve uluslar arası konular
 • İnsan kaynakları planlaması
 • İş analizi
 • İşgören temini
 • İşgören seçme ve yerleştirme
 • İşe alıştırma ve kadrolama
 • Eğitim ve geliştirme
 • Motivasyon ve insan kaynakları yönetimi
 • Kariyer planlama ve yönetimi
 • Ücretlendirme sistemleri
 • İş değerleme
 • Finansal yardımlar ve destekler
 • Yan ödemeler ve yardımlar
 • Yan ödemeler ve yardımlar
 • Fringe Benefits
Human Resources Management
Share
WhatsApp'tan yazın