Güncel finans teknikleri dersi ödev proje tez yazdırmak isteyen lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz , master, doktora eğitimi alan öğrencilere destek olmaktayız. Ekonomi, iktisat, uluslar arası ticaret, endüstri öğrencilerinin aldığı zorunlu bazı üniversite bölümlerinde de seçmeli verilen derslerden biridir.

Tez merkezi olarak Güncel finans teknikleri hakkında tez hazırlamak isteyen öğrencilere tez konusu, tez yazımı, tez desteği vermekteyiz.

Güncel finans teknikleri dersi ödev proje yapılır , üniversite öğrencilerine ödev, soru, proje, tez, sunum, makale, assignment yapılır, hazırlanır.

 • KONULAR
  Finansal Piyasalarda son gelişmeler, menkulleştirme süreci
  Faiz swapları ve diğer değişken faizli ürünler tez konusu
  Vaka Çalışması: Procter&Gamble ve Bankers Trust LTCM analizi
  Koruma amaçlı türev ürünleri (Cap ve Floor)
  Hisse Senedine Değiştirilebilir Tahvil Fiyatlaması
  Hisse Senedi Swapları tez hazırlama
  Kredi Riski ve Kredi Türev Araçları
  Geri Ödememe Riski Modelleri Merton Modeli
  İndirgenmiş geri ödememe modelleri Black Derman Toy Faiz Modeli Litterman-Iben Modeli
  İndirgenmiş geri ödememe modelleri (devam) Black Derman Toy Faiz Modeli Litterman-Iben Modeli
  Vaka 1:Tiffany & Company proje hazırlama
  Vaka 2:Laura Martin (Reel Opsiyonlar)
  Dönem Projelerinin prezantasyonu ve tartışma
  Dönem Projelerinin prezantasyonu ve tartışma
Güncel finans teknikleri
Share
WhatsApp'tan yazın