Gıda Mühendisliği ödev tez proje konusu hakkında akademik çalışma yapmak isteyen lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master öğrencilerine ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma konusunda destek vermekteyiz. Gıda mühendisliği üniversite öğrencileri arasında popüler bölümlerden biridir. Gıda mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere ingilizce ve türkçe destek vermekteyiz.

 

Destek verdiğimiz alanlar:

 • Gıda Mühendisliğine Giriş
 • Mühendisler için Analiz
 • Gıda Kimyası
 • Gıda Mühendisleri için Genel Mikrobiyolojiye Giriş
 • Gıda Mühendisliğinde Madde ve Enerji Denklikleri
 • Gıda Mühendisliği Termodinamiği
 • Gıda Analizi Laboratuarı
 • Gıda Mikrobiyolojisi
 • Gıda Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler
 • Gıda Teknolojisi
 • Gıda Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrolü
 • Uygulamalı Kinetik
 • Gıda Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemleri
 • Gıda Proses ve Tesislerinin Tasarımı
 • Gıda Proses ve Tesislerinin Tasarımı
 • Gıda Analizlerinde Kullanılan Enstrumental Metodlar
 • Fermentasyon Teknolojisi
 • Gıda Üretiminde Enzimler
 • Gıda Biyokimyası
 • Gıda Katkı Maddeleri
 • Biyopolimerler ve Makromoleküler Etkileşimler
Gıda Mühendisliği
Share
WhatsApp'tan yazın