Genetik biyomühendislik ödev tez proje konusu ile ilgili lisans, yüksek lisans, master, doktora öğrencilerine ödev, tez, proje, makale, assignment, essay, paper yapılır.Genetik biyomühendislik ödev tez proje konusu hakkında lisans, yüksek lisans, tezli tezsiz yüksek, master, doktora öğrencilerine danışmanlık desteği vermekteyiz.

Bölümde verilen dersler:

• Bakteri Genetiği
• Bilimsel Araştırma Yöntemleri
• Biomedikal Mühendisliği
• Biomühendislik Projesi
• Bioreaktörler
• Bitki Genetiği
• Biyoinformatik
• Biyokimya
• Biyolojik Sistemler Fizyolojisi
• Biyolojik Sistemlerde Modelleme
• Biyomalzemeler ve Biyomedikal Uygulamaları
• Biyomimetik
• Biyomoleküler Sistemler Fizikokimyası
• Biyomühendisliğe Giriş
• Biyomühendislik Araştırmalarda Biyocihazlar
• Biyomühendislik Biyolojisi
• Biyomühendislik Lab.
• Biyomühendislik Semineri
• Biyomühendislikte Algoritmalar ve Bilgisayar Teknikleri
• Biyomühendislikte Bilgisayar Uygulamaları
• Biyomühendislikte Etik
• Biyomühendislikte Stokiometri ve Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş
• Biyomühendislikte Tibbi Cihazlar vemplantlar
• Biyonanoteknoloji
• Biyopolimerler
• Biyosensörler
• Biyoteknoloji
• Bölüm Seçmeli
• Canlı Sistemlerde Görüntüleme
• Ders
• Doku Kültürleri
• Fizik
• Gelişim Biyolojisi
• Gen Terapisi
• Genetik Hastalıklar ve Danışmanlık
• Genetik Mühendisliği
• Genetik Mühendisliği Lab
• Genomik ve Proteomik
• İmmün Sistem Biyolojisi
• İngilizce Okuma ve Konuşma
• İnsan Genetiği
• Kanser Biyolojisi
• Kimya
• Kök Hücre Biyolojisi ve Medikal Uygulamaları
• Kütle Transferi
• Maya Genetiği ve Genomiği
• Mesleki Staj
• Mikrobiyoloji
• Moleküler Tıp
• Organik Kimya
• Populasyon Genetiği
• Protein Mühendisliği
• Sentetik Biyoloji ve Metabolik Mühendisliği
• Sosyal Seçmeli
• Toksikoloji
• Viroloji

Genetik biyomühendislik
Share
WhatsApp'tan yazın