Finansal Risk Yönetimi dersi ödev proje yapılır, lisans, yüksek lisans, master düzeyinde öğrenim gören öğrencilere ödev, soru, proje, sunum, makale tez assignment, homework, essay, take home exam konularında talebe göre ingilizce türkçe olarak destek vermekteyiz. Finansal risk yönetimi işletme, endüstri, finans, işletme mühendisliği, ekonomi, işletme, bankacılık bölümlerinde verilen derslerden biridir.

Haftalık işlenen ders konuları

 • Mali Tablolar Analizine Genel Bakış
 • Finansal Riskler ve Risk Yönetimi
 • Mali Tablolar (gelir tablosu, bilanço, diğer mali tablolar)
 • Bilanço ve Gelir Tablosunun Analize Hazırlanması
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Rasyo Analizi
 • Dikey Analiz
 • Yatay Analiz
 • Fon Akış ve Net işleme Sermayesi Tabloları ve Analizi
 • Vaka
 • Analiz Sonuçlarını Değerlendirme ve Rapor Yazma
 • Vaka
 • Vaka
 • Vaka
 • Konular
 • Bretton Woods sistemi ve uluslararası finansal piyasalara etkisi
 • Finansal riskler ve riskin kaynakları
 • Portföy riskinin ve getirisinin hesaplanması
 • Türev ürünler ve türev piyasalar (türev sözleşmelere konu alan varlıklar-türev sözleşmelerde taraflar-
 • türev ürünlerin faydaları- riskten korunma)
 • Geleneksel riskten korunma yöntemleri: Çeşitlendirme, sigorta, factoring, forfaiting ve ihracat kredi
 • sigortası
 • Risk ölçümünde Riske Maruz Değer (RMD) kullanımı
 • Risk yönetim aracı olarak forward, futures ve swap Sözleşmeleri
 • Risk yönetim aracı olarak opsiyon Sözleşmeleri
 • Türev Ürünlerin Riskinin Yönetimi
 • Faiz Riskinin Yönetimi
 • Kur riskinin yönetimi
 • Kredi riskinin yönetimi
 • Diğer finansal risklerin yönetimi : Fiyat, likidite ve operasyonel risklerin yönetimi
 • Ülke riski ve uluslararası risk yönetimi
Bu yazıyı okuyun  Tesis tasarımı planlaması

 

Finansal Risk Yönetimi
Share
WhatsApp'tan yazın