Etik ve Sosyal Sorumluluk proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Etik ve Sosyal Sorumluluk dersi için destek vermekteyiz. Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. Etik ve Sosyal Sorumluluk destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

Derste işlenen konular

 • Etik ve İş Etiği Kavramlarının Tanımlanması
  Etik Kavramı ve Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi
  İş Etiği Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
  İş Etiğinin Önemi, İş Etiğinde İlkeler, Kurallar Ve
  Farklı Yaklaşımlar
  İş Etiğine Aykırı Tutum Ve Davranışlar
  Etik Değerlere Verilen Önem Ve Uyum,
  İşletmelerde Etik Yönetimi
  Örgütlerde İş Etiğinin Kurumsallaşması
  Ara Sınav
  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişimi
  Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Önemi
  İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi
  Yöneticiler Açısından İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk
  Türkiye’de ve Dünya’da İş Etiği ve Kurumsal
  Sosyal Sorumluluk
  Örnek Olay Çalışması-I
  Örnek Olay Çalışması-II
  Final Sınavı
Etik ve Sosyal Sorumluluk
Share
WhatsApp'tan yazın