Eşya Hukuku dersi ödev proje tez

[metaslider id=2507]

 • Haftalık işlenen Konular
  Ayni hak kavramı ve ayni haklara hâkim olan ilkeler.
  Zilyetlik, türleri, kazanılması.
  Zilyetliğin devri, korunması, zilyetliğe bağlı sonuçlar.
  Mülkiyet kavramı ve kapsamı.
  Paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti.
  Taşınır mülkiyeti ve taşınır rehni.
  Tapu Sicili, Tapu Siciline hâkim olan ilkeler, Tapu Sicilinin tutulmasından Devletin sorumluluğu.
  Arasınav
  Tapulama, Tapu Sicil işlemleri, tescil.
  Şerhler, Terkin, Tapu Sicilinin düzeltilmesi.
  Taşınmaz mülkiyeti ve taşınmaz mülkiyetinin kazanılması.
  Taşınmaz mülkiyetinin kapsamı, haksız inşaat, taşkın inşaat, taşınmaz malikinin sorumluluğu.
  Sınırlı ayni haklara ilişkin genel bilgi.
  Rehin hakları.
  Taşınmaz rehni.
  Pratik çalışma.
Eşya Hukuku
Share
WhatsApp'tan yazın