Engineering Economy proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Engineering Economy dersi için destek vermekteyiz.  Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. Engineering Economy destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

 

 • Derste HAngi Konular İşleniyor
  Basic concepts. Interest. Interest rate.
  Simple interest. Compounded interest. Time value of money.
  Inflation. Taxes. Cash flows.
  Annual compounded interest and related interest factors.
  Annual compounded interest and related interest factors.
  Annual compounded interest and related interest factors.
  Algebraic relationships between interest factors and solution methods.
  Algebraic relationships between interest factors and solution methods.
  Ara Sınav
  Compounded interest that has different periods.
  Nominal and effective interest rates. Continuous compunded interest.
  Discontinuous and continuous payments. Economic equality.
  Cost of capital. Stock value.
  Bond value. Minimum rate of return. Open market value.
 • Modelleme, Mühendislik Ekonomisi Modelleri ve Varsayımları
  Paranın Zaman Değeri, Nakit Akış Çizelgeleri
  Faktör Formüllerinin Çıkarılması ve Uygulaması
  Nominal ve Efektik Faiz Oranları
  Alternatifler ve En düşük çekici Getiri Oranı
  Indirgenmiş değer, Yıllık Değer ve Gelecek Değer
  Analiz, Getiri Oranı Hesapları
  Amortisman ve Vergi-Sonrası Analizleri
  Pazar-Değeri Tahmin Yöntemleri
  Enflasyon ve Enflasyon Varlığında Vergi Sonrası Analizleri
  Yerine Koyma Analizi
  Projeleri Fayda-Gider Oranı Yöntemiyle Hesaplanması
  Hassasiyet ve Risk Analizi
  Hassasiyet ve Risk Analizi
Engineering Economy
Share
WhatsApp'tan yazın