Eczacılık fakültesi ödev tez proje konusu hakkında akademik destek almak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine ödev hazırlama, proje yapma, tez hazırlama, makale, sunum, essay, assignment, homework, take home exam çalışmalarınız yapılır. Eczacılık fakültesi öğrencilerine ingilizce, türkçe ödev yapılır. Eczacılık bölümünde öğrenim gören öğrencilerden talepler hem Türkiye’den, Kıbrıs’tan hem de yurt dışındaki öğrencilerden gelmektedir, Amerika’dan , İngiltere’den, Almanya’dan, Fransa’dan, İtalya’dan gelmektedir.

Eczacılık tez yazdırma

Eczacılık fakültesi öğrencileri sitemize arama netisinde anahtar kelime kullanarak ulaşır, eczacılık öğrencisiyim, ödevim var ödevimi yaptırmak, projem var projemi hazırlatmak, tez yazdırmak, makale hazırlatmak, essay, assignment, sunum, homework yaptırmak istiyorum , eczacılık tez konusu, proje konusu, proje örnekleri, örnek projeler, proje örnekleri arıyorum diyerek gelir.

Eczacılık fakültesi ödev tez proje konusu hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar

 • anatomi
 • eczacılığa giriş
 • moleküler biyoloji ve genetik
 • genel kimya
 • sağlık bilimleri için fizik
 • akademik ingilizce
 • biyoistatistik
 • farmasötik organik kimya
 • iletişim becerileri
 • eczacılıkta bilgisayar kullanımı
 • fizyoloji
 • beslenme ve sağlık
 • temel ilk yardım
 • farmasötik mikrobiyoloji
 • biyokimya
 • farmasötik organik kimya+ lab.ıı
 • patofizyoloji
 • farmasötik analitik kimya
 • uygulama eczanesi staj
 • sağlık bilimleri için psikoloji
 • immünoloji
 • farmasötik kimya + lab.
 • farmakoloji
 • tıbbi bitkiler+lab
 • halk sağlığı
 • farmasötik analitik kimya.+ lab.ıı
 • uygulama eczanesi staj
 • serbest eczane stajı
 • farmasötik teknoloji + lab.
 • farmasötik kimya + lab.
 • farmakognozi + lab.
 • koruyucu sağlık
 • farmakoloji
 • eczacılık işletmeciliği
 • farmasötik teknoloji + lab.
 • farmasötik toksikoloji + lab.
 • farmakolojiı
 • farmasötik kimyaı
 • farmakognozi + lab.
 • farmakoekonomi ve farmakoepidemioloji
 • serbest eczane stajı
 • klinik eczacılık uygulamaları
 • klinik eczacılık / farmasötik bakım
 • farmakoterapi
 • biyofarmasötik
 • literatür değerlendirme ve proje
 • farmakoterapi
 • klinik toksikoloji
 • fitoterapi ve uygulamaları
 • kozmetoloji + lab.
 • klinik biyokimya
 • klinik eczacılık uygulamaları
 • klinik eczacılık / farmasötik bakım
 • farmakokinetik
 • farmasötik biyoteknoloji
 • eczacılık yönetmelikleri
 • eczacılık tarihi ve deontoloji
 • yeni ilaç taşıyıcı sistemler
 • ilaçta kalite yönetimi
 • ilaç analizi
 • tercihli staj
 • mezuniyet projesi
 • seçmeli bitirme stajı
 • mezuniyet projesi
 • bitirme stajı
 • tarım ve veteriner ilaçları
 • ilaç pazarlama
 • geleneksel ve alternatif tedavi sistemleri
 • akılcı ilaç kullanımı
 • doğal kozmetikler ve dermokozmetikler
 • sosyal farmakoantropoloji
 • farmakovijilans ve uygulamaları
 • ilaç metabolizması
 • kozmetik ürünler ve kozmetik bileşenlerin güvenlik testleri
 • ileri farmakoterapi
 • endüstriyel kozmetik üretimi
 • farmakoekonomi ve ilaç politikaları
 • fitoterapide endüstriyel uygulamalar
 • nutrasötikler ve gıda destekleri
 • farmasötik analiz ve validasyon
 • bitki – ilaç etkileşmeleri
 • müstahzar bilgisi
 • radyofarmasötikler
 • eczanede klinik eczacılık uygulamaları
 • eczane ve hastanelerde modern ilaç taşıyıcı sistemler ve uygulamaları
 • (modern ilaç taşıyıcı sistemler)
 • farmasötik bakım ve hasta eğitimi
 • enstrümental analiz
 • farmasötik hesaplamalar
 • ilaç araştırmalarında klinik uygulamalar
 • bilgisayar destekli ilaç tasarımı
 • biyoistatistik uygulamaları
 • ilaç endüstrisinde kalite yönetim sistemleri
 • endüstriyel üretim ve donanım
 • farmakogenomik
 • sağlık hizmetlerinde etik vaka çözümlemeleri
 • gıda toksikolojisi
 • ilaç – ilaç etkileşmeleri
 • tıbbi cihazlar
 • eczane / hastane eczacılığında temel ilkeler
 • sağlık ekonomisi
 • eczanede yaşam koçluğu
 • serbest eczanede klinik eczacılık uygulamaları
 • paliyatif farmasötik bakım
 • eczane yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi
 • biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları
Bu yazıyı okuyun  Yüksek lisans bitirme projesi

Eczacılık Fakültesi olan Üniversiteler

 • Yeditepe Üniversitesi
 • Hacettepe
 • Bezm-i Alem Vakıf
 • Marmara
 • Biruni
 • Ege
 • İstanbul Medipol
 • İstanbul
 • Ankara
 • Ankara
 • Yeni Yüzyıl
 • Gazi
 • İstanbul Kemerburgaz
 • Anadolu
 • Erciyes
 • Mersin
 • İnönü
 • Trakya
 • Karadeniz Teknik
 • Dicle
 • Bezm-i Alem Vakıf
 • Cumhuriyet
 • Atatürk
 • Yeditepe
 • Yüzüncü Yıl
 • Erzincan
 • Adıyaman
 • Girne Amerikan
 • Ağrı İbrahim Çeçen
 • Yakın Doğu
 • İstanbul Medipol
 • İstanbul Kemerburgaz
 • Bezm-i Alem Vakıf
 • İstanbul Medipol
 • Bezm-i Alem Vakıf
 • Biruni
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
 • Yeditepe
 • Yeni Yüzyıl
 • İstanbul Kemerburgaz
 • Doğu Akdeniz
 • Uluslararası Kıbrıs
 • Girne Amerikan
 • Yakın Doğu Üniversitesi
Eczacılık fakültesi
Share
WhatsApp'tan yazın