e-Ticaret dersi ödev proje yapılır, lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere tüm konularda ödev, soru, proje, tez, makale, sunum, araştırma, assignment, essay, homework, take home exam çalışmalarında İngilizce ve Türkçe olarak destek vermekteyiz. Akademik hizmetleri veren ekibimiz konusuna hakim deneyimli birçok proje ödev tez çalışmasında yer almış lisansüstü ve doktora eğitimi alan akademisyen gruptan oluşmaktadır. Tüm çalışmalarınız zamanında teslim edilir, benzersiz eşsiz kopya olmadan, plagiarisma takılmadan, uygun hesaplı çalışma yapıp teslim etmekteyiz.

Derste işlenen konular

 • E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları
  E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri
  E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü
  İnternet ortamında yayınların hukuki yönü
  Elektronik haberleşmenin hukuki yönü Elektronik imza uygulamasının hukuki yönü
  Ticaret kavramı ve önemi E-Ticaret araçları
  E-Ticaret uygulamaları Veri analiz teknikleri
  E-Ticaret uygulamaları
  Web tanımı Web programları
  Web program kurulumu
  Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi
  Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi
  İşletmeler arası (B2B )
  İşletmeden nihai tüketiciye (B2C)
  e-Ticaret hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar
 • Giriş
  E-Ticaret Uygulamaları
  E-Ticaret Modelleri
  E-Ticaret Modelleri
  E-Ticaret Modelleri
  E-Ticaret Altyapısı
  Vize sınavı
  E-Ticaret Altyapısı
  Güvenlik
  Güvenlik
  Online İçerik ve Medya
  Online İçerik ve Medya
  Sosyal Medya
  Sosyal Medya
  Tekrar
  Final sınavı
Bu yazıyı okuyun  Endüstri Mühendisliğinin İlkeleri

 

e-Ticaret dersi ödev proje
Share
WhatsApp'tan yazın