Deniz işletmeciliği yönetimi ödev tez proje konusu hakkında akademik hizmet almak isteyen lisans, yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere ödev hazırlama, proje yapma, tez yazma, makale , essay, homework, take home exam ile ilgili destek vermelteyiz. Deniz işletmeciliği ile ilgili bilimsel çalışmalarınız hem ingilizce hem de türkçe yapılır.  Deniz işletmeciliği son zamanlarda denizcilik alanında meydana gelen gelişmeler ile birlikte büyüyen sektör için yetişmiş eleman konusunda yardımcı olması için açılan Deniz işletmeciliği öğrencilerine ingilizce türkçe yardımcı olmaktayız.

Denizcilik işletmeciliği ile ilgili ödev proje tez makale sunum talepleri Türkiye, Kıbrıs’tan geldiği gibi yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören Amerika’dan , USAdan, Almanya’dan, İngiltereden gelmektedir. İngilizce ve Türkçe olmak kaydı ile talebinize göre hazırlamaktayız. Denizcilik işletmeciliği bölüm öğrencileri, bize ulaşırken denizcilik ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak, tez yazdırmak , lisans projesi yaptırmak, yüksek lisans mezuniyet projesi yaptırmak, doktora tezi yazdırmak, tez konusu, tez konusu örnekleri, örnek tezler, örnek projeler yazarak sitemize ulaşırlar.

Deniz işletmeciliği yönetimi ödev tez proje konusu hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar

 • deniz ticaretine giriş
 • işletme ve tedarik zinciri yönetimine giriş
 • hukuka giriş
 • mikro ekonomi
 • işletme matematiği
 • bilgisayar uygulamaları
 • denizcilik ingilizcesi
 • makro ekonomi
 • yönetim ve organizasyon ilkeleri
 • deniz işletmeciliği etiği
  temel gemicilik
 • işletme hukuku
 • işletme matematiği
 • bölgesel coğrafya
 • atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
 • deniz hukuku
 • finansal muhasebe
 • işletme ve yönetim için istatistik
 • deniz turizmi
 • ulaştırma yönetimi
 • pazarlama yönetimi
 • yönetim muhasebesi
 • deniz ulaştırma operasyonları
 • liman ve terminal yönetimi
 • marıtıme law
 • staj
 • türk dili
 • işletme lojistiği
 • denizcilik ekonomisi
 • finansal yönetim
 • yöneylem araştırması
 • seyir ve meteoroloji
 • üretim ve operasyon yönetimi
 • lojistik operasyonları laboratuvarı
 • deniz bilimlerine giriş
 • deniz iş hukuku
 • denizcilik ekonomisinde sayısal yöntemler
 • hizmet pazarlaması
 • denizcilik tarihi
 • örgütsel davranış
 • denizcilik ekonomisi
 • sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri
 • yönetim iletişimi
 • busıness to busıness marketıng
 • staj
 • uluslararası insan kaynakları yönetimi
 • yük işlemleri, gemi yapısı ve dengesi
 • uygulamalı lojıstık projesi
 • liman ve termınal operasyonları
 • uluslararası ticaret huhuku
 • küresel satınalma ve malzeme yönetimi
 • ekonomik coğrafya
 • denizcilik işletmelerinde yatırım ve fınansal analiz
 • kültürlerarası yönetim
 • uluslararası işletmecilik
 • araştırma projesi
 • gemi yönetimi
 • denizcilikte emniyet yönetim sistemleri
 • deniz sigorta hukuku
 • tarifesiz denizcilik ekonomisi
 • satış yönetimi
 • limancılık ekonomisi
 • lojistik bilgi sistemleri
 • denizcilikte kalite yönetimi
 • uluslararası ticaret politikası
 • tedarik zinciri yönetimi
 • leadershıp
 • corporate socıal responsıbılıty
 • entrepreneurshıp
 • stratejik yönetim
 • charterıng and shıpbrokıng
 • diploma projesi
 • yatçılık ve marina yönetimi
 • tarifeli denizcilik ekonomisi
 • gemi inşa ekonomisi
 • küçük işletme yönetimi
 • uluslararası pazarlama
 • denizde haberleşme ve vardiya tutma
 • inovasyon yönetimi
 • taşıma hukuku
 • gümrük mevzuatı ve gümrükleme işlemleri
 • denizcilik politikası
 • uluslararası lojistik
 • electronıc commerce
 • müstahzar bilgisi
Bu yazıyı okuyun  Endüstri Mühendisliğinin İlkeleri

 

 

Deniz işletmeciliği yönetimi
WhatsApp'tan yazın