Bu Site Sizi Mezun Eder :)
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, master, doktora düzeyindeki öğrencilere üniversite ödevleri, bitirme projesi, mezuniyet tezi hazırlama konularında destek vermekteyiz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hizmet vermekteyiz. Tez yazdırma ücretleri için tıklayın

Culture and Politics

Culture and Politics proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Culture and Politics dersi için destek vermekteyiz.  Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz. Culture and Politics destek almak için arayın hemen yardımcı olalım.

Haftalık işlenen konular

 • Giriş: Sanat, Kültür ve Siyaset
  ‘Sanat ve Siyaset: Sanatın Siyaseti ve Siyasetin Sanatı’- Lev Kreft ’20.Yüzyılda Sanat ve Siyaset’ – Lev Kreft
  ‘On the Problem of the Autonomy of Art in Bourgeois Society’- Peter Bürger ‘Çağdaş Sanatta Siyasal Kavramı’- Hal Foster ‘Devrim, Reform ve Modernite, 1900-1939’ – Toby Clarke
  ‘Teknik olarak Kopyalanabildiği Çağda Sanat Yapıtı’- Walter Benjamin ‘Estetiğin Siyaseti’- Jacques Rancierre
  ‘Sanat, Propoganda ve Faşizm’ – Toby Clarke ‘Komünist Devletlerde Propoganda’- Toby Clarke ‘”Decent” vs.”Degenerate” Art’: The National Socialist Case’ – Mary-Margaret Goggin
  ‘Abstract Expressionism, Weapon of the Cold War’- Eva Cockcroft ‘”The Old Bogey”: The Hollywood Blacklist in Europe’ – Rebecca Prime Art and censorship: ‘Culture Wars’ by Philip Kennicott 2011 ‘Introduction: The New “Censorship”’- Richard Burt
  Ara sınav
  ‘Culture as a Policy Domain’-In from the Margins: A Contribution to the Debate on Culture and Development, Council of Europe, 1997 ‘Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches’, Kevin Mulcahy, The Journal of Arts Management, Law and Society, 2006.
  ‘From Public Support for the Arts to Cultural Policy’- Margaret Wyszomirski ‘The Arm’s Length Principle and the Arts’ -Harry Hillman Chartrand &Claire McCaughey
  Balancing Act: Twenty-one Strategic Dilemmas in Cultural Policy, François Matarasso and Charles Landry, CoE, 1999 Cultural Policy: A short guide, Simon Mundy, CoE, 2000
  Kalkınma ve Gelişme Stratejilerinde Kültür Politikalarının Yeri : Türkiye Örneği Kongar, Emre, 1941- Kültür Girişimi ,Kültür Politikaları Uluslararası Sempozyumu Dünyada ve Türkiye’de kültür politikaları : inceleme / Hıfzı Topuz. Topuz, Hıfzı, 1923- Beyoğlu, İstanbul : Adam, 1998.
  Ada. Serhan ve İnce. Ayça (2009) Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş, Bilgi Üniversitesi Yayınları. ‘Günümüz Türkiye’sinde Kültür Politikaları: Giriş ve Genel Bakış’- Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu.
  ‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Musıki ve Batılılaşma’ – Aksoy, B. (1988). Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 6, 1212–1236 Belge, M. (2007). Atatürk Devrimleri ideolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri. E. Tombul (Haz.). Atatürk Devrimleri i deolojisinin TürkMüzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Açık Oturum: 08.11.1978 (s.12–19, 94–108). Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
  ‘Peripheral Vision:Cultural Industries and Cultural Identities in Turkey’, by Aksoy &Robins, 1997 ‘Storm over the state cultural institutions: new cultural policy direction in Turkey’ Asu Aksoy & Burcu Yasemin Şeyben, IJCP, 2014
  National Cultural Policy Report of Turkey, Council of Europe, 2013.

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
25 Eylül 2016
329 kez görüntülendi
Share

Talebinizi İletin

Kısa sürede dönüş yapacağız.
Talep Formu
Gönder
close-link
WhatsApp'tan yazın