Ceza Hukuku-Özel Hükümler dersi ödev proje tez hazırlamada tez merkezi olan sitemiz destek vermektedir.  Ödev, proje, tez merkezi olarak çalışan ekibimiz size de yardımcı olmaktadır.

 

 • HAFTALIK İŞLENEN KONULAR
 • Özel Hükümlere Giriş proje konusu
 • Hayata Karşı Suçlar tez hazırlama
 • Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar
 • Cinsel Dokunulmazlığa Suçlar
 • Hürriyete Karşı Suçlar proje konusu
 • Hürriyete Karşı Suçlar
 • Malvarlığına Karşı Suçlar
 • tez konusu
 • Şerefe Karşı Suçlar tez örnekleri
 • Özel Hayata Karşı Suçlar
 • Genel Olarak Topluma Karşı Suçlar
 • Kamu Güvenine Karşı Suçlar proje konusu
 • Devlete Karşı Suçlar tez konusu
 • Devlete Karşı Suçlar tez hazırlama
 • Ceza hukukunun özel kısmına giriş
 • Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suç Göçmen Kaçakçılığı Suçu ve İnsan Ticareti Suçu
 • Kasten Öldürme ve Taksirle Öldürme Suçları
 • Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama Suçları
 • İşkence ve eziyet suçları proje örnekleri
 • Şerefe karşı suçlar proje konusu
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
 • Hürriyete karşı suçlar tez konusu
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar
 • Malvarlığına karşı suçlar: Hırsızlık ve yağma
 • Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, karşılıksız yararlanma
 • Kamu güvenine karşı suçlar(sahtecilik suçları)
 • Bilişim alanında suçlar tez hazırlama
 • Kamu idaresinin güvenilirliğine karşı suçlar(zimmet,irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma)
 • Adliyeye karşı suçlar(iftira, suçüstlenme, suç uydurma,yalan tanıklık)
 • Yargı görevi yapanı etkileme, suçu bildirmeme, suç delillerini yok etme tez konusu
Ceza Hukuku-Özel Hükümler
Share
WhatsApp'tan yazın