Business Communication proje ödev tez yapılır Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Business Communication dersi için destek vermekteyiz.  Ödev yapma, proje hazırlama, tez yazma, literatür taraması, sunum yapma, essay hazırlama konularında üniversite öğrencilerine destek vermekteyiz.

Haftalık işlenen konular

 • Konular
 • Bölüm 1: İletişim Süreci
 • Bölüm 4: İş Mesajlarını Planlamak
 • Bölüm 5: İş Mesajlarını Yazmak
 • Bölüm 6: İş Mesajlarını Tamamlamak
 • Bölüm 8: Rutin ve İyi Haber İçeren Mesajları Yazmak
 • Bölüm 9: Kötü Haber İçeren Mesajları Yazmak
 • Bölüm 10: İkna Edici Mesajları Yazmak
 • Bölüm 11 – 12: Bilgi Edinme, Edinilen Bilgiyi Değerlendirme ve Bu Bilgiyi Görsel İletişim Araçlarıyla İfade Etme
 • Sunum Hazırlamak, İçeriği Slayt ve Diğer Görsellerle Zenginleştirmek
 • Projelerin Gözden Geçirilmesi
 • Ara Sınav
 • Proje Sunumları
 • Proje Sunumları
 • Proje Sunumları
 • Proje Sunumları
 • Dönemin Gözden Geçirilmesi
 • Introduction to Communication Concept
 • Organizational Communication
 • Writing Communication in Organizations
 • Verbal Communication in Organizations
 • Non–verbal Communication in Organizations Communication Techniques
 • Communication Technologies
 • Contemporary Development in Communication technologies
Business Communication
Share
WhatsApp'tan yazın