Bulut bilişim uygulamaları dersi konusunda ödev proje tez yazılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyindeki öğrenciler için Bulut bilişim uygulamaları bölümü ile ilgili tüm derslerde, konularda assignment, ödev, soru, proje, tez, araştırma, homework, essay, take home exam çalışmalarınız yapılır teslim edilir.

 • Derste hangi konular işleniyor
  Bulut bilişime giriş
  Dağıtılmış Sistem Modelleri ve etkinleştirme Teknolojileri
  Ölçeklenebilir Paralel Hesaplamalar için Bilgisayar Kümeleri
  Sanal Makineler ve Kümeler Veri Merkezlerinin sanallaştırılmas I
  Sanal Makineler ve Kümeler Veri Merkezlerinin sanallaştırılmas II
  Bulut ve Hadoop uygulamaları
  Bulutlar, Servis Odaklı Mimari ve programlama I
  Bulutlar, Servis Odaklı Mimari ve programlama II
  Konuk konuşmacı
  Dağıtık Veri Saklama
  Bulut Programlama ve Yazılım geliştirme araçları I
  Bulut Programlama ve Yazılım Ortamları II
  Büyük Veri İşleme
  Proje final raporu
Bulut bilişim uygulamaları
WhatsApp'tan yazın