Betonarme dersi dersi hakkında ödev proje tez yazılır. Lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine Betonarme dersi dersi ile ilgili tüm konularda assignment, ödev hazırlama, soru, proje hazırlama, tez hazırlama, makale , araştırma, bitirme tezi , homework, essay, take home exam çalışmalarınız yapılır kısa süre içinde teslim edilir. İnşaat mühendisliği, başta olmak üzere birçok bölümde zorunlu verilen bazı bölümlerde de seçmeli olarak gösterilen bu ders için kısa süre içinde akademik destek almak isteyenlere yardımcı olmaktayız. Ödev, soru, proje, çizim ile alakalı en çok akademik çalışma beklenen bölümlerden birisi olduğu için tüm öğrencilere yardımcı olmaktayız.

 

Betonarme dersi dersi ödev proje konusunda bilgisayar lisans, yüksek lisans öğrencilerine ödev, soru, proje, assignment, homework yapılır, hazırlanır.

 

 • Derste işlenen konular
 • Beton ve çelik malzemeleri, betonarme yapıların tasarımında temel ilkeler, kullanılabilirlik ve taşıma gücü sınır durumları, çekme kırılması, basınç kırılması, dengeli kırılma, kapasite kavramı, süneklik
 • Yapı güvenliği, tasarım yük bileşimleri, malzeme emniyet katsayıları, eğilme etkisindeki çekme donatılı dörtgen kesit hesabı, donatının enkesite yerleşim detay resminin çizilmesi,
 • Çekme donatılı tablalı dörtgen kesit hesabı, donatının enkesite yerleşim detay resminin çizilmesi
 • Eğilme momenti etkisindeki çekme donatılı üçgen kesit hesabı, eğilme momenti etkisindeki basınç donatılı dörtgen kesit hesabı, donatının enkesite yerleşim detay resminin çizilmesi,
 • Eğilme momenti etkisinde donatısı enkesit yüzeyinde yayılı dörtgen kesit hesabı, konuyla ilgili problem çözümleri, eğilme momenti ve kesme kuvveti etkisi, kesme sürtünmesi.
 • Eğilme momenti ve kesme kuvveti etkisindeki elemanlarda kesme donatısı (enine donatı) hesabı ve boyuna kesitte enine donatı yerleşim detay resminin çizilmesi
 • Burulma, denge burulması, uygunluk burulması, eğilme momenti ve kesme kuvveti ve burulma etkisindeki dörtgen elemanlarda enine donatı hesabı ve yerleşim detay resminin çizilmesi,
 • Kısa konsollar, konuyla ilgili problem çözümleri, kolonlarda narinlik, yanal ötelenme, kolon etkili boyu, burkulma yükü, moment büyütme yöntemi.
 • Kolonlarda narinlik ile ilgili problem çözümleri.
 • Kolonlar, etriyeli ve fretli kolonlar, eksenel yük etkisindeki kolonlarda donatı hesabı, bir eksenli bileşik eğilme etkisindeki kolonlarda donatı hesabı ve detay resminin çizilmesi,
 • Arasınav
 • İki eksenli bileşik eğilme etkisindeki kolonlarda donatı hesabı ve donatının enkesite yerleşim detay resminin çizilmesi, kolonların kirişlerden daha güçlü olması,
 • Kolonlarda kesme donatısı hesabı ve boyuna kesitte enine donatı yerleşim detay resminin çizilmesi
 • Perdelerde donatı hesabı, boyuna ve enine donatıların enkesite ve boykesite detay resminin çizilmesi,
 • Final sınavı
  Döşemelerin statik hesapları
  Döşemelerin statik hesapları
  Döşeme tasarımı
  Döşeme tasarımı
  Kirişlerin statik hesapları
  Kiriş tasarımı
  Kiriş tasarımı
  Kolonların statik hesapları
  Kolon tasarımı
  Kolon tasarımı
  Temel yükleri
  Temel tasarımı
  Temel tasarımı
  Temel tasarımı
Betonarme
Share
WhatsApp'tan yazın