Bankacılık kredi dersi ödev proje yapılır, lisans, tezli tezsiz yüksek lisans, master, doktora eğitimi alan öğrencilere tüm konularda ödev, soru, proje, tez, makale, sunum, araştırma, assignment, essay, homework, take home exam çalışmalarında İngilizce ve Türkçe olarak destek vermekteyiz. Akademik hizmetleri veren ekibimiz konusuna hakim deneyimli birçok proje ödev tez çalışmasında yer almış lisansüstü ve doktora eğitimi alan akademisyen gruptan oluşmaktadır. Tüm çalışmalar isteğinize göre İngilice, Türkçe olarak hazırlanıp teslim edilir.

 

Ödev yaptırmak, tez yazdırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencileri iletişim sayfasından bizimle iletişime geçmeleri gerekir.  Yüksek lisans tez hazırlama ile ilgili makaleye göz atabilirsiniz.

Dersin amacı : Bankalarca kullandırılan ticari ve bireysel kredilerin türleri ve işleyişleri, kredilendirme süreci, alınan teminatlar, ilgili mevzuatı ile sorunlu krediler, etkileri, sebepleri, muhasebesi ve mevzuatının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

 • Türk Bankacılık Sistemi ve temel büyüklükler Banka bilançosunun açıklanması
 • Kredi tanımı ve bankacılık açısından önemi Kredinin tanımı
 • Kredinin oluşması Kredinin unsurları, Kredi deyimleri
 • Faiz kavramı (Basit faiz, bileşik faiz) Temel faiz hesaplamaları Şubeler cari faizi
 • Kredi çeşitleri Nakit (ticari, bireysel), gayri nakit krediler Kaynağına göre, vadesine göre krediler
 • Bireysel Krediler Kullandırım ilkeleri ve koşulları Ödeme planı hesaplanması (Taksit ve faiz hesabı)
 • Gayrinakit Krediler Teminat Mektupları, garantiler, Akreditif, Kabul-Aval
 • ARA SINAV
 • Kredilerde Teminat Teminat Türleri Kredi kaynakları
 • Kredi tahsis ve kullandırım ilkeleri Kredilendirme süreci / Banka uygulamaları Mali analiz ve
 • İstihbarat çalışmaları
 • Kredilendirme süreci Mali analiz ve İstihbarat çalışmaları Kredi analizinin amaçları
 • Kredilendirme süreci Mali analiz ve İstihbarat çalışmaları Kredi analizinin amaçları
 • Kredilerin izlenmesi Firmaların izlenmesi Sektörün izlenmesi
 • Kredilerin sona ermesi Sorunlu kredilere yol açan hatalar Donuk alacaklar
 • Kredi sınırlamaları Yasal sınırlamalar Kredi yönetmelikleri
 • Karşılık kararnamesi Kredilere karşılık ayrılması
 • FİNAL SINAV
 • Bankacılık kredi hakkında akademik destek verdiğimiz alanlar
 • Lisans
  Yüksek Lisans
  Tezli Tezsiz yüksek lisans
  Master
  MBA
  Doktora
 • Ödev Yapılır
  Proje Hazırlanır
  Tez yazılır
  Sunum hazırlanır
  Essay makale hazırlanır
  Assignment yapılır
  Homework yapılır
  Take home exam
Bu yazıyı okuyun  Örgüt Teorisi

Bankacılık kredi ödev tez proje yapılır. tez örnekleri, örnek tezler, proje örneği, örnek proje, örnek makale, ödev merkezi, proje merkezi, tez merkezi

Bölümde verilen dersler

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  Türk Dili I
  İngilizce I
  Hukukun Temel Kavramları
  İktisada Giriş I
  Matematik I
  Muhasebe I
  İşletmeye Giriş
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  Türk Dili II
  İngilizce II
  Borçlar Hukuku
  İktisada Giriş II
  Matematik II
  Yönetim ve Organizasyon
  Muhasebe II
 • Bankacılık Teorisi ve Politikası
  Finansal Yönetim I
  Finansta Kantitatif Teknikler
  Ticaret Hukuku I
  Mikro Ekonomi
  İstatistik I
  Finans Matematiği
 • Seçimlik Ders – 1
  Finansal Yönetim II
  Finansal Tablolar ve Analizi
  Ticaret Hukuku II
  Makro Ekonomi
  İstatistik II
  Mesleki İngilizce
 • Seçimlik Ders – 2 – 3
  Staj
  Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
  Temel Ekonometri
  Yatırım Analizi
  Uluslararası İktisat I
  Para Teorisi
 • Seçimlik Ders – 4 – 5
  Uygulamalı Ekonometri
  Portföy Yönetimi
  Bankacılık Hukuku
  Uluslararası İktisat II
  Para Politikası
 • Seçimlik Ders – 6 – 7
  Araştırma Yöntemleri
  Uluslararası Finans
  Temel Analiz
  Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi
 • Seçimlik Ders – 8
  Bankacılıkta Kredi Yönetimi
  Teknik Analiz
  Uluslararası Bankacılık
  Bankalarda Finansal Yönetim
  Topluma Hizmet Uygulamaları
  Üniversite Seçimlik Ders
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
  Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi
  Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
  Güncel Finansal Sorunlar
  Bankacılıkta Veri Analizi
  Bankalarda Bağımsız Denetim
  Bankacılıkta Etik İlkeleri
  Türev Piyasalar Analizi
  Finansal Düzenlemeler
  Finansal Piyasalarda Modelleme
  Olaylarla Finansal Yönetim
  Mali Hukuk
  Ekonomik Sistemler
  Türkiye Ekonomisi
  Kamu Maliyesi
  Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Özel Emeklilik Sistemleri
  Girişimcilik ve Mikro Finansman
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
  Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi
  Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
  Güncel Finansal Sorunlar
  Bankacılıkta Veri Analizi
  Bankalarda Bağımsız Denetim
  Bankacılıkta Etik İlkeleri
  Türev Piyasalar Analizi
  Finansal Düzenlemeler
  Finansal Piyasalarda Modelleme
  Olaylarla Finansal Yönetim
  Mali Hukuk
  Ekonomik Sistemler
  Türkiye Ekonomisi
  Kamu Maliyesi
  Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Özel Emeklilik Sistemleri
  Girişimcilik ve Mikro Finansman
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
  Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi
  Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
  Güncel Finansal Sorunlar
  Bankacılıkta Veri Analizi
  Bankalarda Bağımsız Denetim
  Bankacılıkta Etik İlkeleri
  Türev Piyasalar Analizi
  Finansal Düzenlemeler
  Finansal Piyasalarda Modelleme
  Olaylarla Finansal Yönetim
  Mali Hukuk
  Ekonomik Sistemler
  Türkiye Ekonomisi
  Kamu Maliyesi
  Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Özel Emeklilik Sistemleri
  Girişimcilik ve Mikro Finansman
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
  Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi
  Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
  Güncel Finansal Sorunlar
  Bankacılıkta Veri Analizi
  Bankalarda Bağımsız Denetim
  Bankacılıkta Etik İlkeleri
  Türev Piyasalar Analizi
  Finansal Düzenlemeler
  Finansal Piyasalarda Modelleme
  Olaylarla Finansal Yönetim
  Mali Hukuk
  Ekonomik Sistemler
  Türkiye Ekonomisi
  Kamu Maliyesi
  Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Özel Emeklilik Sistemleri
  Girişimcilik ve Mikro Finansman
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
  Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi
  Kambiyo ve Uluslararası İşlemler
  Güncel Finansal Sorunlar
  Bankacılıkta Veri Analizi
  Bankalarda Bağımsız Denetim
  Bankacılıkta Etik İlkeleri
  Türev Piyasalar Analizi
  Finansal Düzenlemeler
  Finansal Piyasalarda Modelleme
  Olaylarla Finansal Yönetim
  Mali Hukuk
  Ekonomik Sistemler
  Türkiye Ekonomisi
  Kamu Maliyesi
  Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Özel Emeklilik Sistemleri
  Girişimcilik ve Mikro Finansman
 • Finans Aktüeryası
  Bankalarda Stratejik Yönetim
  Finansal Kurumlarda Kurumsal Yönetim
  İşaret Dili
  Sigorta Pazarlaması ve Satış Teknikleri
  Tarım Sigortaları
Bankacılık kredi
Share
WhatsApp'tan yazın