Anayasa Hukukuna Giriş dersi ödev proje tez hazırlama ile ilgili öğrencilere destek olmaktayız. Hukuk fakültesi öğrencilerine akademik destek verilir.

 

Videolu anlatım Hukuk tez hazırlama inceleyebilirsiniz.

 • Haftalık İşlenen Konular
  Anayasa Hukukunun tanımı ve Anayasa kavramı ve anayasa türleri
  Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi
  Devlet Kavramı
  Devlet Şekilleri: Monarşi ve Cumhuriyet
  Devlet Şekilleri: Üniter Devlet – Bileşik Devlet
  Hükümet Sistemleri: Kuvvetler Birliği ve Kuvvetler Ayrılığı sistemleri
  Demokrasi kavramı ve çeşitleri
  Seçimler ve Seçim sistemleri
  Temel Hak ve Özgürlükler ve 1982 Anayasası’nda düzenleniş şekli
  Anayasa Yargısı, çeşitleri, denetim türleri
  Genel olarak Osmanlı Devletinde Anayasacılık Hareketleri ve Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki Anayasa hareketleri
  Genel hatlarıyla 1961 ve 1982 Anyasası’nın ortaya çıkışı
  Genel hatlarıyla 1982 Anayasası’nın temel nitelikleri
  Genel hatlarıyla 1982 Anayasası’nda Yasama – Yürütme ve Yargı Organının temel özellikleri
Anayasa Hukukuna Giriş
Share
WhatsApp'tan yazın