Akışkanlar mekaniği dersi ile ilgili tüm konularda ödev proje tez yazılır. Lisans, yüksek lisans, master düzeyinde eğitim alan üniversite öğrencilerine Akışkanlar mekaniği dersi kapsamında assignment, ödev, soru, proje, tez, makale , araştırma, homework, essay, take home exam çalışmalarınız yapılır kısa süre içinde teslim edilir. Makine mühendisliği başta olmak üzere imalat, üretim, endüstri mühendisliği birçok bölümde zorunlu verilen bazı bölümlerde de seçmeli olarak gösterilen bu ders için akademik yardım almak isteyen öğrencilere destek vermekteyiz.

 
Dersin Amaçları

1 – Akışkanlar Mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak
2 – Akışkanlar Mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme, indirgeme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak

Dersin Tanımı

 • Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve Basınç ölçümü, Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, Blok halinde öteleme ve dönme, Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu,Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formda türetilmesi, Navier-Stokes denklemleri ve uygulamaları, Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik,
  Konular
  Giriş ve temel birimler, sıvıların özellikleri
 • Hidrostatik
 • Durgun haldeki sıvılar için Euler denge denklemleri
 • Manometreler ve uygulamaları
 • Düzlem ve eğri yüzeylere gelen basınç kuvveti
 • Rölatif olarak sükunette bulunan cisimler
 • Akışkanların kinematiği ve akış tipleri
 • Süreklilik denklemleri, İvmenin tabi ve kartezyen koordinatlarda ifadesi
 • Euler hareket denklemleri,
 • Enerji denklemi ve uygulamaları
 • Potansiyel akımlar, uygulamalar
 • İmpuls-momentum denklemi, uygulamalar
 • Modelleme ve boyut analizi,
 • Tabii akışkanların dinamiği, hidrolik laboratuvarında deneylerin yapılması
 • KONULAR
  Akışkanlar Mekaniğine Giriş
  Akışkanların Özellikleri
  Akışkanların Özellikleri
  Basınç ve Akışkan Statiği
  Basınç ve Akışkan Statiği
  Laboratuar Çalışması
  Akışkan Kinematiği
  Akışkan Kinematiği
  Bernoulli ve Enerji Denklemleri
  Bernoulli ve Enerji Denklemleri
  Bernoulli ve Enerji Denklemleri
  Borularda Akış
  Borularda Akış
Akışkanlar mekaniği
WhatsApp'tan yazın